Δευ - Παρ 9:00 - 17:00 | Σαβ -Κυρ Κλειστά
Ακολούθησε:
Close
Δευ - Παρ 9:00 - 17:00 | Σαβ -Κυρ Κλειστά

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Έχουμε δημιουργήσει τον παρών ιστότοπο με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών των πελατών μας. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο o πελάτης/χρήστης να μας παρέχει κάποια προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, διεύθυνση, επάγγελμα, αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας-fax, Α.Φ.Μ., email), με σκοπό τη διεκπεραίωση της παραγγελίας, την τιμολόγησή της και την παράδοση της.

Η επιχείρηση μας επεξεργάζεται πληροφορίες που σας αφορούν (δεδομένα), πάντα με σεβασμό στα δικαιώματά σας και τη σχετική νομοθεσία. Συγκεκριμένα, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR [EE] 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς τους  Ν. 4624/2019 και Ν. 3471/2006 και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Λαμβάνουμε, δε, όλα τα ενδεδειγμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία τους, προς αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Παράλληλα, όλοι οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες μας υπόκεινται σε υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου απευθύνεται σε κάθε φυσικό πρόσωπο που αλληλεπιδρά με την επιχείρηση μας με οποιονδήποτε τρόπο, λ.χ. κάνοντας κάποια συναλλαγή μαζί μας, εκδηλώνοντας ενδιαφέρον ενημέρωσης για τα προϊόντα μας, επικοινωνώντας μαζί μας, χρησιμοποιώντας την παρούσα σελίδα στο διαδίκτυο ή/και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η επιχείρηση μας, σεβόμενη τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη/πελάτη, δηλώνει ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών τους στοιχείων και πληροφοριών που μας εμπιστεύονται.

Τι είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Σύμφωνα με τον νόμο, είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»), όπως είναι το ονοματεπώνυμο, η ηλεκτρονική διεύθυνση, κ.ά. Ως ταυτοποιήσιμο ορίζεται το φυσικό πρόσωπο εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας (διεύθυνση ΙΡ, e-mail κλπ.) ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητά του.

Τι είναι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή προσωπικών δεδομένων.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και για ποιο σκοπό

Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση στον παρόντα διαδικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (e-shop) δεν συλλέγουμε άλλα δεδομένα, παρά μόνο όσα οι ίδιοι καταχωρείτε για την εγγραφή σας στο κατάστημα, την διεκπεραίωση και αποστολή των παραγγελιών σας ή όσα αυτόματα συλλέγονται μέσω καταγραφή της διεύθυνσης δικτυακού πρωτοκόλλου του χρήστη και δεδομένα σύνδεσης, μέσω των οποίων, όμως δεν αποκαλύπτονται αναγνωρίσιµα στοιχεία της φυσικής ταυτότητας του χρήστη, αλλά αυτά χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για στατιστικούς λόγους επισκεψιµότητας στη δικτυακή παρουσίασή µας. Επιπλέον, συλλέγονται cookies, στην επεξεργασία των οποίων έχετε συγκατατεθεί. Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με σκοπό να σας παρέχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες του ιστοχώρου μας, να διαχειριστούμε την εγγραφή σας με τη δημιουργία προφίλ καθώς και να εκτελέσουμε με τον προσήκοντα τρόπο την παραγγελία σας (καταγραφή, διεκπεραίωση, διαχείριση και αποστολή αυτής).

Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων 

H νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων εδράζεται στο άρθρο 6 του Κανονισμού, καθώς τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστοχώρου μας, την εκτέλεση των παραγγελιών σας, αλλά και για τη βελτιστοποίησή του και τη διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριακών μας συστημάτων.

Αποδέκτες των δεδομένων

Σε κάποιες περιπτώσεις μοιραζόμαστε τα δεδομένα με τρίτα πρόσωπα. Αυτό γίνεται μόνο εφόσον είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας τους και αφορά μόνο τα δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαίο για τους κάτωθι σκοπούς. Τα τρίτα πρόσωπα μπορεί να είναι:

-Εταιρείες παροχής μεταφορικών, ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, για τη διευκόλυνση της μεταξύ μας επικοινωνίας, της προώθησης των προϊόντων μας ή την εκτέλεση και αποστολή της παραγγελίας σας,

– Επιχειρήσεις συνεργαζόμενων προμηθευτών, στο βαθμό και μόνο που είναι αναγκαίο για την ορθή διεκπεραίωση των παραγγελιών,

– Εταιρείες IT, οι οποίες υποστηρίζουν την ιστοσελίδα μας και τα λοιπά ηλεκτρονικά μας συστήματα,

– Η εκάστοτε αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και η  Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Η κοινολόγηση αυτή γίνεται μόνο εφόσον είναι αναγκαία για τη συμμόρφωσή μας με τις έννομες υποχρεώσεις μας.

– Οργανισμοί πρόληψης και εντοπισμού απάτης, για την αποτροπή ή την αντιμετώπιση εγκληματικής δραστηριότητας στις εγκαταστάσεις μας ή στα ηλεκτρονικά μας συστήματα,

– Δικηγόροι, δικαστικές ή άλλες αρχές, υπηρεσίες, όργανα, εξωδικαστικοί  θεσμοί, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιοι λειτουργοί (ενδεικτικά δικαστικοί επιμελητές, συμβολαιογράφοι), καθώς και τρίτα πρόσωπα (ενδεικτικά δικαστικοί ή ιδιώτες πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι, διαιτητές ή διαμεσολαβητές). Μοιραζόμαστε τα δεδομένα με τα πρόσωπα αυτά μόνο εφόσον χρειαστεί να προστατέψουμε τα δικαιώματά μας και τις νομικές μας αξιώσεις.

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους επισκέπτες του ιστοχώρου ή/και χρήστες των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών συλλέγονται και διατηρούνται για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο και μετά διαγράφονται.

Ασφάλεια δεδομένων

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και επισκεπτών του ιστοχώρου μας χρησιμοποιούμε ασφαλή σύνδεση (https://) και μέτρα ασφαλείας δεδομένων για την αποτροπή του κινδύνου απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και κοινοποίησης των προσωπικών σας πληροφοριών.

Τα δικαιώματα σας

Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε τα εξής δικαιώματα:

  • δικαίωμα πρόσβασης, δηλ. το δικαίωμα να πληροφορηθείτε εάν προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία,
  • δικαίωμα διόρθωσης, δηλ. το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
  • δικαίωμα διαγραφής, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν,
  • δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας όταν η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται, είναι παράνομη ή για άλλους λόγους
  • δικαίωμα φορητότητας, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας και
  • δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλ. Διεύθυνση taergaleiamou@gmail.com ή μέσω τηλεφώνου στον αριθμό 2467305031

Δικαίωμα καταγγελίας

Σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. 679/2016, έχετε το δικαίωμα, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23) και στο τηλέφωνο 2106475600 και φαξ 2106475628 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας complaints@dpa.gr.

Shopping cart0
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι!
Συνέχεια Αγορών